Kontakta oss

Tack för att Ni söker kontakt med oss.

 

 

Vänligen använd nedan mailformulär så kontaktar vi Er så snart vi kan.

Söker ni någon särskild person hos oss så finns kontaktuppgifterna till höger.

Med vänlig hälsning

Kontaktformulär

Tack för ditt mail.

Vi återkommer med svar så snart vi har möjlighet.

Med vänlig hälsning

Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

Söderbyggen AB har som mål att minska miljöpåverkan genom att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som leder till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och engagerar våra medarbetare om att aktivt komma med förslag och åtgärder på vad vi kan göra för att förbättra miljön.

Vi arbetar löpande med ergonomifrågor och arbetsmiljö.

 

Detta uppnår vi genom att:

 

- Samtliga på företaget görs delaktiga i miljöarbetet, genom att kontinuerligt informeras om gällande krav.

 

- Ha en dialog med kunder, projektörer, leverantörer och andra intressenter och medverka redan i projekteringsskedet med förslag där vi ser att man kan förbättra.

 

- Planering av arbete/inköp så att transporter kan minskas och småleveranser undviks i möjligaste mån.

 

- Mottagningskontroll av virke för kontroll av fukt.

 

- Aktivt sopsortera

 

- Hushålla med råvaror, energi och vatten, samt undvika spill vid materialhantering.

 

- Eftersträva ständiga förbättringar och upprätthålla en varaktig utveckling av våra miljömål.

 

- Sträva efter att minimera miljöpåverkan.

 

- Vid större projekt så integreras vår miljöplan med beställarens miljömål/plan samt krav.

 

- Gemensamt skall vi inom företaget, årligen med samtliga anställda, gå igenom och säkerställa att vårt miljöarbete följs samt att se om det kan förbättras.

Våra projekt

Nedan ser Ni våra olika projekt,

   
       

 

Kvalitetspolicy

Söderbyggen har en klar och entydig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens.

Detta skapar en hög leveranssäkerhet och ett stark förtroende hos våra kunder och på marknaden. Vår målsättning är att skapa ett mervärde för kunden.

Vårt motto är rätt från början till slut.

 

- Kvalitet för Söderbyggen är att alltid leverera rätt tjänst i tid med rätt kvalitet

 

- Våra medarbetares kvalitetsansvar uppnås genom stort engagemang och hög kompetens.

 

- Löpande kundkontakt från början till färdig leverans.

 

- Vi väljer alltid kvalitetsmedvetna leverantörer.

 

- Uppföljning av projekt samt överlämnande av egenkontroller och byggvarudeklarationer.

 

- Att redan tidigt i projekteringsskedet komma med förslag där vi ser att man kan förbättra.

 

- Arbetsberedningar där alla får vara med och påverka för en bra arbetsmiljö och genomgång av projektet.

 

- Ansvarig för kvalite, arbetsmiljö och miljöarbete är Roger Carlsson som innehar arbetsmiljödiplomering, fuktsäkerhetsansvarig erfarenhet från Sunda hus och byggvarubedömningen/basta